02/12/2020

ViewSonic Tại Triển Lãm Giáo Dục EdTech Taiwan 2020

Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng tới toàn bộ nền giáo dục của các nước trên thế giới. Bằngviệc cung cấp giải pháp giáo dục myViewBoard giúp cho việc học từ xa trở nên dễ dàng hơn, giáoviên có thể tương tác với học sinh theo thời gian thực thì ViewSonic đang từng bước trở thànhmột trong những nhà cung cấp giải pháp EdTech hàng đầu thế giới.

Video

  • Highlights of ViewSonic Taiwan’s 2020 accomplishments in EdTech